Kvantita a kvalita

Kvantita a kvalita

posted in: Blog | 0

Množství nebo kvalita?

Většinou si ani neuvědomujeme, jak často a v jakých situacích se rozhodujeme mezi množstvím a kvalitou. Jakým způsobem jsou obsahy slov kvantita a kvalita vetkané do naší každodennosti můžeme nejzřetelněji pozorovat v běžných činnostech, jako je třeba nakupování, plánování volného času, případně volba lidí, se kterými ho trávíme, ale také způsob vybavení našeho domova.

Mnoho lidí nakupuje “množství čehokoliv za málo peněz”, obklopují se mnoha známými a tzv. kamarády a jejich kalendář je zaplněný činnostmi a zážitky často povrchních setkání, akcí, dovolených, “hlavně, aby se stále něco dělo”. Druhý extrém tvoří lidé, kteří přepečlivě vybírají kvalitní předměty, známé a zážitky a málokdy se odchýlí. Společným jmenovatelem však je, že pouze hromadí. Málokdo skutečně rozumí tomu, kdy a proč volí kvalitu, a kdy zase kvantitu. Přitom jen pokud rozumí, může volit a rozhodovat.

Sami víte nejlépe, zda skloňujete “kolik” ve všech pádech, neustále něco nebo s něčím počítáte nebo dokonce počítáte s někým, porovnáváte, jak si stojíte, měříte a vážíte. A sbíráte a hromadíte. Mimochodem, pokud si “vážíte jeden druhého”, myslíte tím spíš výčet, kvantifikaci např. jeho zásluh, vlastností či vědomostí nebo vyjádření kvality, váhy, hloubky ducha, která je neměřitelná, pouze pociťovatelná? Pokud se rozhodnete pro kvalitu, víte, že to už si vyžaduje zodpovězení mnoha otázek po smyslu budoucího rozhodnutí.

Do jaké míry si uvědomujeme významovou propast mezi oběma kategoriemi, to, co je odlišuje i to, jak významně se doplňují? Uvědomujeme si vůbec, že se mnohdy zaměňují? Odpovědi si vyžadují trochu jiný zrak a hlubší pohled. Čím více odkrýváme poklady ukryté za slovy, tím zajímavější obzory se nám začnou otevírat.

V úvahách pak rozebereme pojmy kvalita a kvantita na jednotlivosti a následně tento myšlenkový puzzle opět skládáme. Začne se nám zviditělňovat nový kontext toho, co jsme měli za jasné a samozřejmé. Hloubka našeho pohledu a míra schopnosti rozumové práce může dokonce vytvořit mistrovské dílo souvislostí. Čím hlubší pohled, tím větší síla nového postoje, který je naším soukromým výtvorem. Říká se mu síla pozorumění, na základě kterého můžeme volit a rozhodovat. Porozumění nelze darovat ani prodat, ale můžeme ho zprostředkovat ostatním, když jím obohatíme své každodenní projevy.

Stále namítáte, že si vystačíte se základní znalostí rozdílu mezi “kolik” a “jaký” a nemáte důvod, proč přemýšlet o něčem tak jednoduchém? Potom byste se měli mít na pozoru, protože to, jakým způsobem přistupujete k jednoduchým běžným každodenním činnostem, tak se budete stavět ke složitějším otázkám.

Budete vůbec schopni rozlišit kvalitní, vypovídající informace v přebujelosti bezobsažných slov nebo budete odkázaní na kvantifikované, dokola se opakující příkazy, zákazy, nařízení a vřelá doporučení, toto rytmické informační bubnování na plechový bubínek a pískání na píšťalu, aby se vám lépe a odhodlaněji pochodovalo?

Budete vůbec schopni rozlišit hodnotu od kýče, šmejdu, přetvářky, náhražky v jakékoliv oblasti?

Budete vůbec schopni objevit diamant v kravském lejnu nebo se necháte znovu a znovu nachytat na pozlacený kravinec? Posuzování čehokoliv podle toho, co vám zprostředkují smysly, je totiž žalostně nedostatečné.

Kvalita a kvantita se zásadním způsobem promítá do vztahů například partnerských. Možná už víte, že vztahy se nedějí samy od sebe nebo náhodou, ale že vztahy se tvoří. Na jejich tvorbě by se měly podílet obě zúčastněné strany. A to je náročné, protože většinou se setkají dvě rozdílné kvality, s jinými představami, jak by měl nový, rodící se vztah vypadat, aby byl podpůrný, což v překladu znamená, jak by měl vypadat a projevovat se ten druhý.

V mezní situaci, nikoliv ojedinělé, se může setkat Balvan se Vzduchem. Zatímco Vzduch je schopný přijmout informace o Balvanu v úplnosti a nezkresleně, Balvan ve své neochvějnosti a žel v představě o své dokonalosti umí přijmout informace o Vzduchu jen v míře bezvýznamné a navíc zkresleně. Připravte se na to, že pokud jste ve vztahu Vzduch, tak Balvanu je Vzduch ukradený, zůstanete pro něj pouze vzduchem. Tento vztah nemůže mít dlouhého trvání, je to vztah jednostranný. Dokud neumíte vytvořit kvalitu porozumění druhému, jeho řád, jste odsouzení v kvantitě hledat “toho pravého”.

Jestli vytvořit kvalitní mezilidské vztahy je náročné, jak je to s kvalitou života? Je nám dána do vínku nebo se také tvoří? Do vínku je nám daný osudový příběh, na jehož základě můžeme vytvořit kvalitu života, podle svých možností a schopností. Nebo taky můžeme jen prožít, odvyprávět svůj příběh života a pokud je spíš příznivý a dlouhý, můžeme se domnívat, že to je kvalitní život. Jak je možné zaměnit hloubku života za šířku příběhu? Kvalitu za kvantitu? Nevědomostí.

Vždyť pokud se náš každodenní životní příběh skládá z mnohosti, kvantity vjemů, myšlenek a představ, zážitků, předmětů, vztahů, vzpomínek, může být jeho výslednicí kvalita? Nemůže. Pouhým součtem jednotlivostí toho nelze dosáhnout. Jak se tedy tvoří kvalita života z kvantity myšlenek, zážitků, vzpomínek, vztahů?

Resumé

Kvalitu můžeme vytvořit jediným způsobem. Budeme k tomu potřebovat zapojit náš rozum, přemýšlet a vytvořit porozumění myšlenkám, zážitkům, vzpomínkám, vztahům. Jinými slovy: zatímco kvantita znamená diskrétní jednotlivosti, kvalita znamená spojit tyto jednostlivosti do souvislostí. Je dobré začít tím, že porozumíme, kdo jsme a odlišíme život od příběhu života. Jediná skutečná kvalita života je hloubka chápání, míra souvislostí, která se projevuje v šířce. To znamená, že do jaké hloubky jsme schopní porozumět, tak kvalitně se budete projevovat.

Co zbývá lidem unášeným na vlnách příběhu života? Jsou nucení neustále hromadit předměty, zážitky, vztahy a dolovat z nich příjemné pocity a tato mnohost, kvantita, mýdlové bubliny, neustálé chvění a činorodost budí zdání naplněnosti života.


Poznámka redakcie: Čo myslíte, dá sa kvalita zmerať? A čím? Názorom verejnej mienky? Uznávam, že je to bežné, ale nie každá svetová značka je zároveň aj kvalita. Poznáte to: Toľkokrát sa chodí s reklamou na trh, až tomu každý uverí!

Mierkami kvality sú proporconalita, usporiadanosť a funkčnosť a je možné ich uplatniť vo všetkých javoch aj stavoch. Tieto atribúty sú zároveň parametrami krásy, ale o tom niekedy inokedy. A keď už tu hovoríme o kvalite, prečítajte si kvalitnú, teda krásnu literatúru.