Forma a reforma

Forma a reforma

posted in: Blog | 0

Forma sem – forma tam, dnes svoju kožu postrádam, alebo inak povedané, necítim sa dobre a nie som vo forme. O čom to svedčí? Že som asi zvonka zdeformovaná a ostatných potom zavádzam, dezinformujem o svojom obsahu. Je to tak formálne správne alebo nie? Ako soľ by sa mi zišla nejaká radikálna zmena, nejaká reforma, ktorá by splnila všetky náležité formality a hlavne by ma navliekla do požadovanej formy.

Nebude to len môj individuálny problém, lebo v poslednej dobe všade navôkol rastú reformy ako huby po daždi. Lepšej formy sa zachcelo dôchodkom, ekonomike, školstvu, zdravotníctvu aj súdnictvu. /Nie sú tak náhodou nejakí rozmaznaní, že od dobroty nevedia už čoby? No, len aby pre dobrotu neprišli na žobrotu./

Keď si v slovníku cudzích slov vyhľadáte slovo reforma, jej výklad je: zmena, náprava, zlepšenie, pretvorenie.

V tetke wikipédke význam znie podobne: je to premena, zmena, úprava, zlepšenie v akejkoľvek oblasti života, ktorá nemá vplyv na funkčný základ tej danej oblasti.

A do tretice výklad slova forma: forma je tvar, vzhľad, podoba; spôsob prevedenia, konania, prejavu; to, čo vec tvaruje; spoločenské zvyklosti a chovanie; kondícia, dobrý stav a výkonnosť. Čakali ste niečo iné od seba alebo od zodpovedných za riadenie mnohých oblastí spoločenského života? Čakali ste zmenu od základov, ktorá by priniesla funkčnosť? Tak pokojne čakajte ďalej.

Mne síce pomaly ale isto začína svitať… Aby som ja bola v lepšej forme, podľa zaužívaných noriem, tak by som mala v prvom rade zmeniť svoje spoločenské zvyklosti a chovanie, kondíciu a výkonnosť a vtedy budem v dobrom stave. Napríklad tak, že odpozorujem ako to robia ostatní. Niektorí začnú byť od večera do rána politicky korektní, iní zas prezlečú kabát, či stranícke tričko a je to! Niekto dokonca vyzlečie alebo naopak oblečie uniformu a hneď je jeho forma akurátna. Dnes sa ide ešte ďalej, reformuje sa aj pohlavie! Formálne vám k tomu stačí, že sa tak cítite, vyplníte formulár a nové pohlavie je na svete, teda v gatiach. Najsmutnejšie je, keď sa forma zmení, ale funkčnosť, psychika aj zmysel života je v háji. Kto to potom pred vlastným svedomím obháji?

Resumé

Pre všetky oblasti života, pre všetky predmety, javy a stavy je potrebná, ba priam až nevyhnutná proporcionalita, usporiadanosť a funkčnosť. Nie je to nič viac ani menej ako tri atribúty krásy. Z obsahu, ktorý je vystavaný na proporcionalite, usporiadanosti a funkčnosti vyrastie forma. Pozerať sa z tohto uhla pohľadu na zmenu je oveľa zložitejšie, než sa len dostať do formy. Bez poznania celého systému a vzájomných vzťahov v ňom, je skutočná zmena k lepšiemu takmer nemožná. Ak je príčinou zmeny pochopený obsah tak forma je jeho funkčným následkom. Povrchová úprava len tak na oko, bez vnútorného obsahu, ktorá dočasne zakryje najviac viditeľné trhliny, nie je zmena ale kamufláž. /Vyčkaj času ako hus klasu a bude z toho blamáž./

A na koniec položme si “pro forma“ zopár otázok. Postačí budove pred zrútením nastriekanie fasády, alebo ju bude treba kompletne zrekonštruovať od základov až po strechu? Postačí zdravotníctvu pred zosypaním zníženie počtu pohotovostí, alebo budeme konečne ľudí vzdelávať pravdivo o epigenetike a psychosomatike? Postačí nedôveryhodnému súdnictvu premiestňovanie súdov do iných budov alebo budeme pravdivo hovoriť prečo dobro mlčí a čo je spravodlivosť? Postačí kolabujúcej ekonomike robotizácia alebo verejne priznáme, že nie je možné vytvoriť niečo z ničoho, /podľa platných fyzikálnych zákonov/ teda z finančnej meny, ktorá nemá žiadnu hodnotu, nedá sa vytvárať dlh a z toho dlhu zisk? Postačí otrávenému školstvu k získaniu chuti do učenia každému žiakovi tablet do ruky alebo budeme rozvíjať zvedavosť, učiť klásť otázky, tvoriť odpovede a z nich spájať stále zložitejšie súvislosti? Skúste na to odpovedať, každý pochopený obsah sa k funkčnej zmene počíta.


Poznámka redakcie: Ako to dopadne, keď je forma iná ako obsah, dozviete sa v tomto videu a v jeho pokračovaní.

Zaujali vás myšlienky v tomto článku? Napíšte na lenka@atelierresume.eu a pridajte k nim svoje.

Trocha absurdného humoru na koniec nezaškodí.

Príklad z kuchyne: Nech by bola forma na pečenie hoc aj vykladaná diamantami, keď bude naplnená exkrementami, výsledok bude vždy stáť za h…o a hotovo!

Follow Lienka:

Som s nohami na zemi, s hlavou v oblakoch a srdcom medzi riadkami, veď na počiatku bolo slovo, tak aby sa neminulo...

Latest posts from