zdroje

Zdroje

posted in: Blog | 0

Zdroje energetické, ekonomické, informačné, prírodné a…….ľudské zdroje. Zaznamenali ste vôbec kedy sa to udialo, že dojem zmenil sa v pojem a pojem v absurdnú realitu? Sú ľudské zdroje fakt, či fikcia? Bude alebo nebude to také ľahké, drahá…fyzika?

Čo hovorí na to drahá fyzika? /Nenechajte sa fyzikou odradiť, na rad príde aj filozofia/

Drahá fyzika nám povie zopár poučiek a my k tomu pridáme zopár dobrých príkladov. Energia je schopnosť konať prácu-hybnosť a zároveň platí, že neexistuje energia bez nosiča energie. Nosičmi energie sú reálne hmotné častice a každý zdroj je zdrojom preto, lebo svojmu okoliu poskytuje energiu prostredníctvom častíc.

Pre príklady nebudeme chodiť ďaleko, stačí zdvihnúť hlavu a pozrieť sa na oblohu. Na Slnku stále prebiehajú termonukleárne reakcie, ich produktom sú žiarivé fotóny, ktoré sú nosičmi tepla a svetla. V skutočnosti sú len následkom štiepenia a rozpadu našej ústrednej hviezdy. Aký to paradox, táto krásna hviezda sa rozpadá a vďaka nej je možný život na Zemi. Koľko nádherných príbehov, básní, piesní bolo o hviezdach stvorených a vlastne sú to zvesti o ich umieraní. Mnohé z nich už ani neexistujú a my vidíme len ich obraz, ktorý k nám doletí až po stáročiach.

Podobný jav ako na Slnku sa deje v atómovej elektrárni, ale je to riadená a kontrolovaná štiepna reakcia a výsledkom je obrovská energia z rozpadu jadra. Niektorí premotivovaní aktivisti sa rozhodli, že sa zbavia jadrovej energie a zrejme chcú „poručit větru, dešti“ aby elektriny bolo dosti.

A čo tak spraviť z človeka malú jadrovú elektráreň?

Nuž, človek je tiež taká malá hviezda na spoločenskom nebi a má svoj vlastný ústredný zdroj. Niekedy sa rozpadá vďaka svojej hlúposti a veľakrát sú mu všetci ostatní nápomocní. Z filozofického pohľadu nám bude k porozumeniu nápomocná známa veta:

Kam ide pozornosť, tam ide sila.“

Ako sa dá pozornosť využiť, či zneužiť?

Akýkoľvek problém, ktorému nerozumieme je strojcom chaosu v hlave a každý chaos sa prejavuje extrémnym kmitaním častíc a ďalej pokračuje tepelnou entropiou, čo je vyžarovanie tepla do okolia. Takže stačí byť dlhé hodiny bezradným a máte v byte tepelnú pohodu aj bez kúrenia. Tomu sa hovorí nápad /rozpad/ za milión, však? Ako vyvolať rozpad? Verte, aj u bezradnosti platí, že nemožné hneď a zázraky do troch dní.

Páni ministri, bezradnosť nám treba nariadiť a tak sa dá milióny ušetriť!“

Odložme ale humor bokom a pozrime sa ostrým okom na to, ako sa dá cielene a zámerne u človeka ulapiť pozornosť a tým vytrieskať z neho energiu:

Keď budete človeka fyzicky naháňať a bičovať ako vola pred pluhom – odovzdá energiu-hybnosť do okolia, lebo bol u neho vyvolaný fyzický rozpad.

Keď budete človeka psychologicky vháňať do stresu – odovzdá energiu-hybnosť do okolia, lebo bol u neho vyvolaný duševný rozpad.

Keď budete človeka stavať pred falošné mentálne dilemy /napríklad vakcína je sloboda, mimochodom slogan hodný Nobelovej ceny za dilemy/ – odovzdá energiu-hybnosť do okolia, lebo bol u neho vyvolaný rozpor, chaos a rozpad.

No, kto by to povedal, ani Nicola Tesla nie, že človek ako zdroj má také širokospektrálne využitie. Môže byť zdrojom informácií, zdrojom telesnej energie, zdrojom duševnej energie aj zdrojom mentálnych podnetov.

Poznámka pre tých, ktorí sa náhodou cestou stratili v čase a priestore: Obchod s liekmi celkom slušne profituje z nevedomosti a tým pádom parazituje na chaose a rozpade pacientov.

Všetky ostatné systémy sú výkladnou skriňou byrokracie, ktorá len loví ľudskú pozornosť, kde človek venuje všetky svoje sily a zmysly na nezmysly, až sa začne v bezradnosti rozpadať. Aj politika a ekonomika parazituje na bezmocnosti, teda na rozpade.

Postupne sme sa dostali k poslednému bodu programu a tak sa presunieme od globálu do lokálu, k našim partnerským vzťahom. Nepovažujeme tak náhodou aj našich partnerov za zdroje? Napríklad za zdroje telesného a duševného potešenia, prípadne za zdroje podnetov, lebo inak by sme ráno ani oči sami nerozlepili?

A keď nastane situácia, že zdroje sa vyčerpajú, tak ťažobná veža presunie sa niekam inam? Podobne ako pri ťažbe prírodných zdrojov, minie sa lítium, presunieme sa na iný kontinent, minie sa drevo v háji, nevadí, iný les ho nahradí…V jednoduchosti by sa dalo zhodnotiť, že sa chováme k sebe ako paraziti. Čomu sa vlastne čudujeme, že na nás parazitujú ekonomické a politické elity? Oni len využívajú slabosť ducha a rozpad na všetkých úrovniach.

Dá sa to zastaviť alebo zmeniť?

Resumé

Všetko sa začína v hĺbke, tam, kde naše oči nedovidia. Pri nechápaní, bezradnosti sa život – zdroj v hlbinách začína rozpadať a ďalšie vrstvy /viditeľné/ ho len nasledujú. Snaha o súdržnosť života znamená snahu o porozumenie. Každé porozumenie je opakom rozkladu, teda je skladom a znamená spojitosť informácií, komunikáciu, spoluprácu, empatiu, zároveň tvorí samostatnosť a nezávislosť. „Byť sám sebe zdrojom“, znamená mať studnicu rozumných výpovedí, ktoré zabezpečia súdržnosť a zároveň určitú ochranu pred zneužívaním a parazitovaním. A napokon kto porozumie svojmu zdroju, všetky ostatné zdroje využíva racionálne a ohľaduplne.


Poznámka redakcie: Ako by mohla vyzerať spoločnosť budúcnosti a jej narábanie so zdrojmi sa dočítate v tejto knihe.

Zaujali vás myšlienky v tomto článku? Napíšte na lenka@atelierresume.eu a pridajte k nim svoje.

Follow Lienka:

Som s nohami na zemi, s hlavou v oblakoch a srdcom medzi riadkami, veď na počiatku bolo slovo, tak aby sa neminulo...

Latest posts from