Pravda, či HOAX?

posted in: Blog | 0

Keď sledujete vyjadrenia akademikov o konšpiráciách a HOAXoch, nadobudnete pocit, že veľká časť národa vôbec netuší kde je pravda. Sú tu samí nevzdelanci a traumatizovaní ufňukanci, náchylní uveriť hocičomu aj tomu, že sú stále prenasledovaní, zneužívaní a manipulovaní. Argumenty odborníkov sú samozrejme odborné, a podľa nich treba informácie preberať „vždy z odborných a overených zdrojov“…Asi by bolo na začiatok vhodné čo to povedať o informáciách.

Informácie sú pre človeka mentálnym podnetom v akejkoľvek podobe, zmyslovej, mimo zmyslovej, obrazovej, písomnej, slovnej…, ktoré potom hodí Jáchymovi do stroja a niečo z toho zostrojí. Už na začiatku sa môže stať, že keď dvaja vidia to isté, nevnímajú to isté, rozdielne to pomenujú a odlišne spracujú. Čím to asi bude? Jedinečným /možno aj skresleným/ vnímaním, osobnostným nastavením, postojmi a vlastným chápaním. Vtipný príklad:  Dvaja sa dívajú na 2dcl-ový pohár naplnený do polovice vodou. Jeden povie: Ako dobre, mám ešte pol pohára vody a druhý povie, škoda, už mám len pol pohára vody.  Každý z nich to videl po svojom, teda subjektívne. /Je jasné, že objektívne je v 2dcl-ovom pohári 1dcl vody./

Tak teda kde je tá pravda ukrytá, keď už nie je ani vo vode? Bude vo viere alebo len vo vede?

Písal sa 6. júl roku pána 1415, v tento deň za kritiku cirkvi a samotného pápeža ako „kacír“ zhorel na hranici majster Ján Hus.

Písal sa 17. február roku pána 1600, v tento deň zahorel za svoju pravdu všestranný učenec Giordano Bruno.

Písal sa 22. jún roku pána 1633, v tento deň po takmer trojmesačnom súdnom procese musel Galileo Galilei pred inkvizíciou poprieť svoje učenie a odísť do väzenia, ktoré sa zmenilo nakoniec na domáce. /Vyjadrené modernou terminológiou, bol v izolácii aby nenakazil myšlienkami ostatných./

Títo traja múdri páni svojimi objavmi a postojmi narušili vtedajšie dogmy a zároveň ohrozili moc cirkvi, ktorá im za to pekelne podkúrila. Jedno však veľmi podcenila, idey totiž nemožno spáliť, vždy sa budú šíriť a nájdu svojich pokračovateľov. Ale:

…stredovek neskončil, stredovek trvá…

Urobme taký malý myšlienkový hókus-pókus, prenesme fiktívne týchto učencov do našej doby. Boli by opäť všestranne vzdelaní, vizionári a rebeli. Čo by sa asi stalo? Boli by s veľkou pravdepodobnosťou verejne urážaní, zosmiešňovaní a obvinení, že šíria konšpiračné teórie a HOAXy. Pravdepodobne by im boli odstránené videá z You Tube a ich statusy na Fb by prešetrovala polícia. /Samozrejme nie všetko, čo sa blysne  internetom je geniálnym zlatom, niečo je len emocionálnym blatom./

Každý vedec oddaný celou svojou dušou poznávaniu, vie, že tento proces nikdy nekončí a na ceste za objavmi sú časté prekážky, odbočky aj slepé uličky. V minulosti mnohí pri skúmaní zaplatili za svoje omyly majetkom, chorobou, alebo smrťou. V minulosti mnohí vedci svoju dušu zapredali za možnosť experimentovať v dobrom laboratóriu  alebo zo strachu o život sa radšej  podieľali na vývoji nervovo paralytických plynov alebo atómovej bomby. Prečo by to malo byť dnes inak? Ľudská podstata sa v čase veľmi nemení. Vynikajúci vedecký intelekt ešte nemusí byť zajedno s etikou, empatiou a hlbokým poznaním života.

Aj v súčasnosti  si mnohé odborné vyjadrenia protirečia. Jeden deň čítate v odbornom časopise aká je káva škodlivá a potom… dajte si 3x Ristretto aby ste nestretli pána Parkinsona. Včera platilo, že červené víno je predsa alkohol a basta a dnes… dajte si k večeri zo dve deci, veď má v sebe samé zdravé veci, napríklad taký kvercetín. Spory ohľadne etiky genetiky, jadrovej energetiky, ľudskom vedomí, mysli a mraky ďalších sú stále aktuálne. No, ako vidno, záver je vecou uhlu pohľadu, komplexného pochopenia, alebo „správnej interpretácie“.

Tak a dostali sme sa do najzávažnejšieho bodu: Informácie vždy boli, sú a budú predmetom strategického záujmu. Dajú sa správne použiť, ale aj zneužiť, preto má každý štát svoju informačnú službu. Kto má správne informácie včas – má víťazstvo nadosah. Dúfali v to aj dôstojníci nemeckých ozbrojených síl pred a počas II. svetovej vojny s kódovacím strojom Enigma na kolenách.

Pre zneužívanie informácií sedeli a aj teraz sedia za mrežami politici, právnici, sudcovia, biznismeni zarovno so zlodejmi a mafiou. Keby bolo všetko s informáciami kóšer na tomto svete guľatom, nebol by problém so Snowdenom, alebo to je o inom?

Resumé

K téme pravdy sa vyjadrovali filozofi celé stáročia. V antike takto: Pravdu nemožno mať, vlastniť, ale možno na nej participovať. Aristoteles si myslel, že je to zhoda poznania s predmetom poznávania. Do čierneho  trafil český filozof  Patočka: „Pravda je celoživotná skúmavá sebakontrolujúca, sebazjednocujúca myšlienkovo-životná prax“… a bum bác! A tu nejaký Pajác Všetkovedel s diplomom z nejakej Tramtárie deklaruje, že jeho pravda je absolútna? Absolútna je len dogma, ale tým sa stáva dogmatikom a nie vedeckým pracovníkom.

Pre výskumníka života je jedno akú oblasť skúma, informácie samé osebe nie sú dobré ani zlé. Dôležité sú zámery a široké súvislosti príčin a následkov, a preto pozorujte, uvažujte a skúmajte javy z každej strany a to bez bázne a hany.


Poznámka redakcie: V tomto videu úžasne prednáša o genetike výskumník telom i dušou a tento vedec bohužiaľ už svoje vynálezy ľudstvu nepredstaví.

Follow Lienka:

Som s nohami na zemi, s hlavou v oblakoch a srdcom medzi riadkami, veď na počiatku bolo slovo, tak aby sa neminulo...

Latest posts from