pozitívne myslenie

Pozitívne myslenie

posted in: Blog | 0

Čím horšie – tým lepšie. Ako sa nám pomaly, ale isto zhoršuje situácia, pribúda hlasov za pozitívne myslenie. Počúvam to stále častejšie, dokonca z veľmi odborných kruhov. Nemám nič proti kruhom, už tu máme kruhy ženské, mužské a samozrejme odborné. Ja mám, niekedy kruhy pod očami, ale to sem teraz nepleťme, to je čisto osobné.

Psychológovia, terapeuti aj všakovakí koučovia hovoria jednohlasne to isté, že na ťažké životné okolnosti zaberie pozitívne myslenie.

Ja teda neviem, či som spadla z višne, ale pokiaľ viem, tak myslenie je proces, počas ktorého my ako pozorovatelia prostredníctvom myšlienok tvoríme súvislosti a výsledkom týchto súvislostí by malo byť pochopenie /ak je proces vedený správne/. Je na tejto vete niečo pozitívne alebo negatívne? Vychádza mi z toho niečo iné, že vyjadrenie – pozitívne myslenie je nelogické, podobne ako tvrdenie, že elektrina je negatívna alebo pozitívna. Elektrina je v prvom rade energia, ktorá „oživuje“ elektrospotrebiče a v prenesenom význame aj pochopenie je šťava, ktorá nám dáva chuť do života, čo vy na to? /Len tak zo špásu položme si otázku: Je realistické vnímanie reality negatívne alebo pozitívne?/

Nie je náhodou pozitívne myslenie zamieňané za pozitívne túženie a negatívne myslenie za negatívne súženie?

Pozitívne myslenie nie je myslenie, ale pozitívne túženie, t.j. tvorenie cukríkových predstáv – túžob do budúcnosti a neprebieha tu proces myslenia s cieľom pochopiť. Vo svojej podstate ide len o pocitové zažívanie optimistickej predstavy, často veľmi hmlistej a neurčitej. Opakované prežívanie pozitívnych predstáv môže síce príjemne pocitovo naladiť, ale rovnako sa môže stať len únikovým manévrom, ktorý medom chutí, ale nikomu nič o probléme nevysvetlí. Napríklad ako tá konkrétna šlamastika vznikla a ako sa z nej dostať. A tak človek omámený predstavami naletí na lep sladkému vábeniu: „Však vždy nejako bolo…a bude aj lepšie…to prejde…spolu to dáme…len treba veriť…treba vydržať…treba bla…bla…bla.“

Môže mi niekto z pozitivistov povedať ako to LEPŠIE vznikne? Akými nástrojmi a kto to urobí? Bude to Univerzum, Osud, či sám Pán Boh?

Negatívne myslenie nie je myslenie, ale negatívne súženie, t.j. tvorenie katastrofickej predstavy a jej opakované pocitové zažívanie. Čo je samozrejme nepríjemné, negatívne, pesimistické a rovnako tu neprebieha myšlienkový proces s cieľom pochopiť. Chronické prežívanie negatívnych predstáv /najčastejšie vnímaných zo spomienok a z nich projektovaných aj do budúcnosti/ dokáže nejedného užívateľa vskutku výdatne zo životnej sily vyšťaviť, niekedy až tak, že na myslenie toho už veľa neostane. Jediné čo človek v takej chvíli vníma, je to, že sa topí v mori bezmocnosti a bezradnosti.

Nuž ako to už s topiacimi býva, topiaci sa aj slamky chytá. Čo by malo byť tou slamkou? Živé slovo na správnom mieste a v správnom čase. Pýtate sa aké je to živé slovo? Rozhodne to nie sú prázdne a naučené frázy, ale slová plné pochopenia. Veď je to stará známa vec, že dobrá rada je nad zlato a dobrá rada nejedného zúfalca z kaluže aj blata vytiahla. Klobúk dolu pred každým, kto vie upokojiť, poskytnúť vysvetlenie, obrátiť pozornosť k premýšľaniu a k riešeniu, dodať odvahu aj chuť do života. To potom nie je len také infantilné pozitivistické chlácholenie, ale majstrovské umenie. Umenie, ktoré má jeden jediný cieľ – oživiť u nešťastníka vlastný rozum a vlastné sily.

Resumé

Zažívanie akýchkoľvek predstáv, negatívnych, či pozitívnych nikdy nebolo, nie je a nikdy nebude myslením a prežívanie pocitových stavov nikdy nevedie k pochopeniu. Každý deň sme svedkami, že aj prevratné zmeny, z ktorých sa nám neraz prevracajú oči aj žalúdky, vznikajú z nerozumu, ale zmeny podporné pre život každého jednotlivca aj pre celú spoločnosť vznikajú len z hlbokého porozumenia každého z nás.

Posaďte sa preto, prosím pohodlne na gauč a začnite svoje vlastné úvahové gaučovanie. Ak budete úspešní a dogaučujete sa k pochopeniu, spolu s ním sa zaostrí aj vaše videnie reality. Realistický pohľad je spoznanie reality. Tu sa dostanete možno do rozporu, spoznaná pravda totiž nemusí byť ružová ani voňavá. A budete si musieť sami odpovedať, či má pre vás väčšiu hodnotu poznanie alebo sladké pocitové stavy, ktoré sú často len marketingové a módne klamy. V konečnom dôsledku, pravdu, ktorú vlastným chápaním odhalíte s najväčšou pravdepodobnosťou krok po kroku aj sami unesiete.


Poznámka redakcie: Vynikajúca kniha o zdraví aj o „negatívnom myslení“.

Zaujali vás myšlienky v tomto článku? Napíšte na lenka@atelierresume.eu a pridajte k nim svoje.

Follow Lienka:

Som s nohami na zemi, s hlavou v oblakoch a srdcom medzi riadkami, veď na počiatku bolo slovo, tak aby sa neminulo...

Latest posts from